FORESTO

FORESTO je antiparazitska vodootporna ogrlica bez mirisa! – imidakloprid, flumetrin
FORESTO eliminiše krpelje, buve i vaši i odbija krpelje

FORESTO je praktičan način da osigurate kontinuiranu zaštitu:

  • Neprekidno izlučivanje niskih doza aktivnih supstanci osigurava kontinuiranu zaštitu životinje
  • Nema potrebe za pamćenjem kada treba da aplikujete zaštitno sredstvo
  • Ubija buve i odbija i ubija krpelje
  • Smanjuje rizik od bolesti koje se prenose krpeljima i buvama
  • Vodootporan je i bez mirisa

FORESTO se koristi za:

  • Suzbijanje i sprečavanje infestacije buvama (Ctenocephalides felis) tokom 8 meseci
  • Pomoć u suzbijanju i lečenju alergijskog dermatitisa uzrokovanog ugrizima buva
  • Suzbijanje i sprečavanje infestacije (repelentni efekat) krpeljima tokom 8 meseci
  • Suzbijanje infestacije pasa vašima (Trichodectes canis)