Hirurgija

Hirurgija je posebna disciplina veterinarske medicine. Postoje određena oboljenja pasa i mačaka kada je izlečenje uspešno jedino uz pomoć hirurgije. Veterinarska hirurgija se može podeliti u nekoliko grupa :

  • Ortopedska hirurgija ( frakture, hirurgija zglobova, spinalna hirurgija )
  • Hirurgija mekih tkiva ( osnovna oralna hirurgija )
  • Hirurgija grudnih šupljina ( hirurgija pluća, vaskularna hirurgija, torakotomija, medijastinalna hirurgija )
  • Gornja respiratorna hirurgija ( vazdušni putevi, uho, grlo, nos, larinks, nazofarinks, traheja, problemi nosne šupljine )
  • Abdominalna hirurgija ( abdomen, urinarni trakt )

Većina veterinara primenjuje opštu hirurgiju. Materijal je praktično isti kao i u humanoj hirurgiji, a iste su i njene tehnike, samo prilagođene stasu životinje i njenoj anatomiji. Napredak u oblasti anestezije omogućio je razvoj animalne hirurgije i, bilo da se unose injekcijom ili su u gasovitom stanju, anestetičke mešavine omogućavaju san i neosetljivost po komandi, s obzirom na trajanje operacije i vodeći računa o stanju zdravlja životinje. Najspektakularniji napredak je postignut u koštanoj i ortopedskoj hirurgiji. Urođene ili stečene mane mogu biti otklonjene. Koriste se klinovi, ploče, zavrtnji, koštani kalemi… Neurohirurgija takođe napreduje !

U našoj klinici svakodnevno se vrše sve vrste opštih i specijalističkih hirurških intervencija. Anestezija je stručno izazvana neosetljivost, koju veterinar postiže unošenjem anestetika u organizam životinje. Anestezija izaziva dejstvo na lokalno nervno tkivo, i na centralni nervni sistem.

Anestezija može da se podeli na:
Opštu
Lokalnu anesteziju
Opšta anestezija se definiše kao potpuni gubitak svesti životinje, dok lokalna anestezija nema značaja u veterinarskoj medicini. Anestezija omogućava da Vaš ljubimac ne oseća bol prilikom izvođenja određenih zahvata. Inhalaciona anestezija se smatra najsigurnijim vidom anestezije u veterini. Da bi započeo operativni zahvat potrebno je pripremiti pacijenta za opštu anesteziju, a dovoljno je životinji uskratiti hranu 6-12 časova, a vodu 2 časa pre anestezije. Naš cilj je da pacijenta na što sigurniji način održavamo u anesteziji, da se po završetku intervencije pas ili mačka odmah probude.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi hirurške inetervencije Vašeg ljubimca slobodno nam se obratite.