Laboratorija

Dijagnostika

 

1. Laboratorijske analize

 

Hematologija i biohemija krvi

Laboratorijske analize hematoloških i biohemijskih parametra koje svakodnevno vršimo u našoj ambulanti koristimo za tacno dijagnostikovanje bolesti i procenu težine bolesti , kao i za proveru funkcionalnog stanja organa. Na ovaj način dolazimo do tačne dijagnoze bolesti što nam omogućava da vašem ljubimcu obezbedimo adekvatnu terapiju.

Vlasnicima preporučujemo redovnu godišnju analizu krvi ljubimaca jer na taj način možemo uočiti odstupanja od referentnih vrednosti koje nam ukazuju na probleme kod Vašeg ljubimca koji još nisu dali kliničke simptome i na vreme sprečiti dalji razvoj oboljenja.

U našoj ambulanti laboratorijske analize vršimo pomoću savremenih hematoloških i biohemijskih analajzera koji su podešeni za rad sa uzorcima poreklom od različitih životinjskih vrsta.

 

Analiza urina

Analiza urina je od najvećeg značaja za procenivanje zdravlja i funkcionisanja bubrega i urinarnog sistema, naročito prilikom ranog otkrivanja bolesti bubrega. Urinoanalize su nezaobilazan postupak u procenjivanju funkcionisanja bubrega i urinarnog sistema, i treba da bude uključen u regularni godišnji kontrolni pregled zdravstvenog stanja Vašeg ljubimca, a naročito seniora. Opšti pregled urina obuhvata makroskopsku, hemijsku i mikroskoskopsku analizu urina. U makroskopskoj analizi obuhvaćen je izgled i boja. Prilikom hemijske analize se odredjuje specifična težina, kvalitativna prisutnost proteina, krvi, nitrita, glukoze, ketona, bilirubina, urobilinogena i dr. Mikroskopskim analiziranje se utvtdjuje prisustvo ili odsustvo eritrocita, leukocita, epitelnih ćelija, cilindara, bakterija, kristala i dr. Mikrobiološka analiza urina se radi radi utvrdjivanja prisustva uzročnika oboljenja. Tom prilikom se pažnja obraća na bakterije i gljivice koje mogu biti uzročnici.

 

Dermatološke analize

Dermatološke analize vršimo kod prisustva promena na koži (crvenilo, perutanje, gubitak dlake itd) kao i svraba, koji mogu uticati na opšte zdravlje vašeg ljubimca i umanjiti kvalitet njegovog života. Zbog toga je vrlo važno na vreme prepoznati kožne bolesti i lečiti ih na odgovarajući način. Uzroci kožnih oboljenja su razni, naičešće su to ektoparazitske infestacije, bakterijske i gljivične infekcije, alergije i metabolički poremećaji. Takođe, i neke sistemske bolseti se mogu manifestovati kožnim promenama.

U našoj ambulanti radimo sledeće analize: mikroskopsko ispitivanje skarifikata kože i korena dlake, citološki pregled briseva uz specijalna bojenja kao i alergološke analize.

 

Mikrobiologija
Kod bakterijskih infekcija, cilj nam je da Vas ljubimac dobije odgovarajuću terapiju, pri čemu je izbor adekvatnog antibiotika od presudne važnosti. Antibiogram nam omogućava ciljano delovanje na prisutan mikroorganizam. Nakon uzimanja brisa zahvaćenog tkiva ili organa, uzorak šaljemo u referentnu nacionalnu laboratoriju gde se uzročnik ispituje pod mikroskopom i na ositljivost prema antibioticima.

 

Serološki testovi

U našoj ambulanti u okviru dijagnostike koristimo testove za brzo otkrivanje bolesti.
Brzim serološkim tetstovima u roku od 10 minuta dijagnostikujemo prisustvo sledećih oboljenja:

Kod pasa :

  • Erlihioza (Ehrlichia canis)
  • Dirofilarioza -Srčani crv (Dirofilaria immitis)
  • Đardijaza (Giardia spp.)
  • Parvoviroza (Parvovirus)
  • Štenećak (Disempter virus)
  • Anaplazmoza (Anaplazma)
  • Lajmska bolest (Borelia Burgdorferi)

Kod mačaka:

  • Mačija sida (FIV)
  • Mačija leukemija (FeLV)

Odredjivanje titra antitela na virus besnila za putovanje u zemlje Evropske Unije

Ukoliko planirate putovanje u zemlje Evropske Unije sa Vašim ljubimcem biće Vam potreban nalaz titra antitela na virus besnila, koji dobijamo u saradnji sa Pasterovim Zavodom u Novom Sad-u. Krv za analizu se najranije moze izvaditi 30 dana nakon vakcinacije protiv besnila. Nakon dobijanja pozitivnog rezultata u obavezi ste da sačekate 3 meseca i tada Vas ljubimac moze putovati van zemlje.

2. Otoskopski pregled

Ukoliko posumnjamo na prisustvo upale uha ili stranog tela u uhu vršimo detljan otoskopski pregled. U našoj ambulanti koristimo digitalni otoskop „UB Cam Pro Provix“ , koji nam nudi žive jasne slike ušnog kanala i bubne opne, i kao takav nam predstavlja dragoceno sredstvo dijagnostike i tretmana ušiju pacijenata.

3. Radiološka dijagnostika

Kvalitetna rendgenska dijagnostika je vrlo često osnovni preduslov za postavljanje prave kliničke dijagnoze za gotovo sva oboljenja različitih organskih sistema naših pacijenata. Pored toga što je rendgen dominantno dijagnostičko sredstvo za otkrivanje stanja i promena na kostima, on nam omogućava pregled kardiovaskularnog i respiratornog sistema kao i abdominalnih organa.

U našoj ambulanti koristimno digitalni rendgen aparat firme AGFA koji nam obezbedjuje visok kvalitet rendgenskog snimka, brzo dobijanje slike (par minuta, samim tim ljubimci su kraće vreme sedirani), a takodje nivo zračenja značajno manji u poredjenju sa tradicionalnim regenom.

Moramo još naglasiti da posedujemo evropsku licencu za dijagnostikovanje naslednih skeletnih oboljenja pasa i mačaka, tj. displaziju kukova i laktova, kao i dozvolu za izdavanje sertifikata.

4. Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika je medicinska metoda pregleda koja se zasniva na vizuelizaciji unutrašnjih organa, mišića i tkiva , i omogućava nam da na neinvazivan način utvrdimo stanje unutršnjih struktura.
Ultrazvuk najčešće koristimo za vizuelizaciju srca, jetre, bubrega, pankreasa, prostate, mokraćne bešike i drugih unutrašnjih organa. Ultrazvučnim pregledom možemo ustanoviti i različite abnormalnosti na tkivima kao što su tumorozne tvorevine i abscesi. Ultrazvuk koristimo često i za dijagnostikovanje graviditeta (trudnoće). U veterinarskoj ambulanti „Ultimate Vet“ koristimo ultrazvučni aparat „Philips HD11“ i „Aloka SSD-500“.

5. Endoskopija

Endoskopija je minimalno invazivna dijagnostička procedura kojom se vrši pregled unutrašnjih šupljih ograna i delova tela. Endoskopija se izvodi pomoću rigidnog ili fleksibilnog optičkog instrumenta – endoskopa.
Endoskopija predstavlja kompletnu proceduru kojom se dobija kompletna vizuelizacija organa za varenje i prednjih delova respiratornih organa. Pored vizuelizacije, endoskopija omogućava i uzimanje uzoraka za biopsiju iz želuca, creva, nosne šupljine, a takođe uz pomoć endoskopa moguće je odstraniti različita strana tela iz jednjaka i želuca.
Endoskopija se koristi kao dijagnostička procedura kod životinja koje imaju hronični gubitak telesne težine, krv u stolici, učestali proliv,povraćanje, kod sumnje na prisustvo stranog tela u jednjaku ili želucu.