Ortopedija

Ortopedija je grana veterinarske hirurgije koja uključuje sve probleme na lokomotornom sistemu. U nju spadaju sve operativne procedure na zglobovima (najčešće na kolenu i kuku), kostima i kičmenom stubu. Najčešći problemi zbog kojih nam se zabrinuti vlasnici obraćaju su prelomi ili frakture.

Tipični znaci preloma su bol na mestu preloma, jaka osetljivost na pritisak ili dodir, pas ili mačka podižu nogu ili hramlju. U našoj ambulanti se mogu izvesti tri medode sanacije preloma : upotreba klina, aplikacija pločice i spoljašnja fiksacija. Luksacije ili iščašenja su takođe veoma česta, pogotvu zglobovi kuka i kolena, i one se jedino mogu sanirati hirurškim putem. Dve najčešće povrede kolena su ruptura kranijalnog krucijatnog ligamenta kolena psa i luksacija patele (čašice).