Radiološka dijagnostika

Radiološka dijagnostika

Kvalitetna rendgenska dijagnostika je vrlo često osnovni preduslov za postavljanje prave kliničke dijagnoze za gotovo sva oboljenja različitih organskih sistema naših pacijenata. Pored toga što je rendgen dominantno dijagnostičko sredstvo za otkrivanje stanja i promena na kostima, on nam omogućava pregled kardiovaskularnog i respiratornog sistema kao i abdominalnih organa.
U našoj ambulanti koristimno digitalni rendgen aparat firme AGFA koji nam obezbedjuje visok kvalitet rendgenskog snimka, brzo dobijanje slike (par minuta, samim tim ljubimci su kraće vreme sedirani), a takodje nivo zračenja značajno manji u poredjenju sa tradicionalnim regenom.
Moramo još naglasiti da posedujemo evropsku licencu za dijagnostikovanje naslednih skeletnih oboljenja pasa i mačaka, tj. displaziju kukova i laktova, kao i dozvolu za izdavanje sertifikata.