Reprodukcija

Reprodukcija pasa i mačaka je jedna od najsloženijih oblasti iz savremene veterinarske medicine. Za uspešno odgajeno leglo treba se pripremiti mnogo pre stenjenja kuje a nekad i pre parenja. Parenje treba izbegavati sve dok kuja ne dostigne potpun razvoj i u fizičkom i u psihičkom smislu što u najvećem broju slučajeva znači vreme posle trećeg teranja.

Citološki bris je subjektivna metoda kojom se na osnovu vrste epitelnih ćelija procenjuje kada će kuja ući u estrus. Citološki bris je pouzdan metod ako ga radi iskusan veterinar

Progesteron test zahteva uzimanja uzorka krvi na osnovu kojeg se određuje nivo progesterona u krvi i sa velikom tačnošću se određuje tačan početak estrusa. I jedan i drugi metod je nekad potrebno ponoviti da bi se dobio tačan rezultat.

Još pre parenja treba otkloniti neke od uzroka neplodnosti. Jos na samom početku teranja treba uraditi bakteriološki bris vagine ne bi li se eliminisala mogućnost postojanja bakterijske infekcije, ili ako ona postoji da bi se na vreme lečila.

Nekada se može desiti da je neophodno uraditi operaciju ne bi li spasili i kuju i štence. Samu operaciju, ako se uradi na vreme, kuja i štenci podnose veoma dobro.

U našoj “UltimateVet” ambulanti vršimo i usluge pracenja trudnoće, veštacko osemenjavanje, teške porođaje, lečenje steriliteta i kastracije.