Trihinološki pregled mesa

Trihinela je mali valjkasti crv, nevidljiv golim okom koji u telo životinje dospe putem hrane. Kasnije , kroz konzumiranje zaraženog mesa, ova ista trihinela dospeva i u telo čoveka. Trihinela se razvija u poprečno prugastim mišićima tj. onim koji su dobro snabdeveni kiseonikom. To su, pre svega, mišićni deo dijafragme, međurebarni mišići, trbušni mišići, žvakaći mišići, mišići oka, grla, vrata i sl. Pri jačim invazijama mogu da se nađu u velikom broju i u ostalim mišićima.

Takođe, pri jakim invazijama trihinele bivaju otkrivene i u masnom tkivu, u mozgu, pa čak i u nekim drugim delovima tela.Kod životinja, naročito kod svinja, ova bolest ili prolazi nezapaženo ili su znaci koji se pojave kod životinja obolele od trihinele nedovoljno specifični da bi se sa sigurnošću mogla postaviti dijagnoza. Kada se utvrdi prisustvo trihinele u mesu, onda se takvo meso procenjuje kao neupotrebljivo za ljudsku ishranu