Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika je medicinska metoda pregleda koja se zasniva na vizuelizaciji unutrašnjih organa, mišića i tkiva , i omogućava nam da na neinvazivan način utvrdimo stanje unutršnjih struktura.
Ultrazvuk najčešće koristimo za vizuelizaciju srca, jetre, bubrega, pankreasa, prostate, mokraćne bešike i drugih unutrašnjih organa. Ultrazvučnim pregledom možemo ustanoviti i različite abnormalnosti na tkivima kao što su tumorozne tvorevine i abscesi. Ultrazvuk koristimo često i za dijagnostikovanje graviditeta (trudnoće).
U veterinarskoj ambulanti „Ultimate Vet“ koristimo ultrazvučni aparat „Philips HD11“ i „Aloka SSD-500“.