O nama

Milan Krstić, Dr spec.vet.med
Diplomirao je na Fakultetu veterinarske medicine u Beogradu. Na istom Fakultetu 2011. godine je stekao zvanje Specijaliste hirurgije sa oftalmologijom i ortopedijom. Član je udruženja veterinara male prakse Srbije (SASAP) i udruženja veterinara male prakse Nemačke (DVG – Doutsche Veterinarmedizinische Gesellschaft e.v Mitglieds – NR. : 107462). Milan poseduje licencu Veterinarske komore Srbije.

Dr vet. med. Ivana Vesković
Diplomirala je veterinarsku medicinu na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu 2015. godine. Stalno je zaposlena u veterinarskoj ambulanti Ultimatevet. Ivana je licencirana za samostalan rad od strane Veterinarske komore Srbije. Redovan je učesnik seminara, a oblast interesovanja je interna medicina i hematologija

Naša obaveza je da obezbedimo kvalitetnu veterinarsku negu tokom celog životnog veka vašeg ljubimca. Usluge koje nudimo su razvijene i osmišljene kako bi pomogle u preventivnoj rutinskoj nezi mladih, zdravih ljubimaca. Nakon detaljnog pregleda otvaramo karton Vašeg ljubimca u kojem ćemo voditi evidenciju o svim vakcinacijama, tretmanima protiv ektoparazita i endoparazita, oboljenjima, terapijama i eventualnim hirurškim tretmanima.  „UltimateVet“ vrši niz dijagnostičkih i specijalističkih pregleda sa ciljem brzog i pravovremenog otkrivanja oboljenja kućnih ljubimaca. Na ovom sajtu možete da pronađete informacije o nama, principima našeg rada, našim uslugama, lokaciji.

Hvala vam na vremenu koje ste odvojili da se upoznate sa našom ambulantom i uslugama koje pružamo.